Balinaların Dünyası ve Göç

Hiç şu soruyu sordunuz mu? Niye bu sevimli, iri memeliler mevsimsel göç yaşarlar? İklim değişiklikleri, su sıcaklığındaki değişiklikler, derinlik, tuzluluk derecesi, deniz dibinin topoğrafyası ve en önemlisi de yemek kıtlığı gibi nedenlerden dolayı balinalar bulundukları yeri terk etmek zorunda kalırlar. Balinaların göçü, daha çok çiftleşme ve doğurma zamanlarına denk gelmektedir. Beslenmek için